BİRİNCİ BÖLÜM :

AMAÇ VE İLKELER

 • PARTİNİN ADI
 • AMAÇ
 • İLKELERİKİNCİ BÖLÜM :

ÜYELİK KOŞULLARI

 • ÜYELİK BAŞVURUSU
 • BAŞVURUNUN KARARA BAĞLANMASI
 • MERKEZ YÜRÜTME .KURULU ONAYI İLE ÜYE YAZIMI
 • DOĞRUDAN ÜYE YAZIMI
 • PARTİ KİMLİK BELGESİ
 • YER DEĞİŞTİRME
 • ÜYELİK HAK VE GÖREVLERİ
 • AD SİLME
 • PARTİDEN AYRILMA
 • ÜYELİK YÖNETMELİĞİ


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM :

ÖRGÜT VE KURALLAR

 • I-KARAR VE YÖNETİM ORGANLARI
 • II- DANIŞMA ORGANLARI :
 • III- PARTİ DENETMENLERİ


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM :

I- KARAR VE YÖNETİM ORGANLARI
A- MERKEZİ ÖRGÜTLER

 • a- BÜYÜK KONGRE (KURULTAY) TANIMI VE YAPISI
 • b- GENEL BAŞKAN
  GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI SEÇİMİ
 • c- PARTİ MECLİSİ
 • d- MERKEZ YÜRÜTME KURULU OLUŞUMU
 • E. MERKEZ DİSİPLİN KURULUBEŞİNCİ BÖLÜM :

KARAR VE YÖNETİM ORGANLARI
B- YEREL ÖRGÜTLER

 • a İL VE İLÇE KONGRELERİ OLUŞUMU
 • b. İL, İLÇE VE BELDE BAŞKANLIK İLE ÖNET1M KURULLARIALTINCI BÖLÜM

YARGI İSTEĞİYLE KONGREYEDİNCİ BÖLÜM:

C-TBMM PARTİ GRUBU

 • a- TBMM PARTİ GRUBU GENEL KURUL
 • b- TBMM PARTİ GRUBU YÖNETİM KURULU
 • c. TBMM PARTİ GRUBU DİSİPLİN KURULUSEKİZİNCİ BÖLÜM

D-BELEDİYE VE İL GENEL MECLİSLERİ PARTİ GRUPLARI KURULUŞU

 • GÖREV VE SORUMLULUKLARI

DOKUZUNCU BÖLÜM

II- DANIŞMA ORGANLARI

 • A- MERKEZ DANIŞMA KURULU OLUŞUMU
 • B- İL DANIŞMA KURULU VE OLUŞUMU
 • C-İLÇE DANIŞMA KURULU VE OLUŞUMU
 • D- MERKEZ ARAŞTIRMA KURULU
 • III. PARTİ DENETMENLERİ

ONUNCU BÖLÜM

ÖN SEÇİM ADAYLARININ BELİRLENMESİONBİRİNCİ BÖLÜM

HÜKÜMET, HÜKÜMET KURMA, KATILMA VE HÜKÜMETTEN AYRILMAONİKİNCİ BÖLÜM

DİSİPLİN VE DENETİM

 • PARTİ SUÇLARI
 • DİSİPLİN CEZALARI
 • DİSİPLİN KURULLARININ ÇALIŞMA KURALLARI
 • İTİRAZLAR
 • DİSİPLİN KURULLARINA İLİŞKİN ORTAK İLKELER
 • MÜŞTEREK DİSİPLİN KURULU
 • İL DİSİPLİN KURULUNUN BAKACAĞI İŞLER
 • MERKEZ DİSİPLİN KURULUN BAKACAĞI İŞLER
 • BAĞIŞLAMA
 • YÖNETMELİK


ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MALİ İŞLER

 • HAKÇA GELİR SAĞLAMA
 • GELİR KAYNAKLAR1
 • ÖDENTİLER
 • SORUMLULUK VE HARCAMALAR
 • BORÇ VERME, BORÇ ALMA YASAĞI
 • BÜTÇE VE KESİN HESAP
 • İL VE İLÇE ÖRGÜTLERİNE GENEL MERKEZ YARDIMI
 • YÖNETMELİK


ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DEFTERLER VE YAZIM İŞLERİONBEŞİNCİ BÖLÜM

DEĞİŞİK HÜKÜMLER

 • PROGRAM VE TÜZÜĞÜ DEĞİŞTİRME YETKİSİ
 • YÖNETMELİKLERONALTINCI BÖLÜM