[ bir onceki | baş sayfa | bir sonraki ]

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DEFTERLER VE YAZIM İŞLERİ


Madde 95: Partinin merkez, ilçe örgütlerinde aşağıdaki zorunlu defterler tutulur:

a- Üye defteri; her ilçe örgütünde aday üyelerin adları bu deftere başvuru sırasına göre işlenir.

b- Asıl üye defteri; her ilçe örgütünde mahalle ve köy esasına göre tutulur.

c- Karar defteri; her yönetim birimi için ayrı tutulan defterde; kararlar gün ve sayı sırasına göre düzenlenir, oylamaya katılanlarca imzalanır.

d- Yazışma; yazışmalar bu deftere gün ve sayı sırası izlenerek yazılır. Gelen yazıların asılları ile gönderilen yazıların örnekleri aynı sıra ile dosyalanır.

e- Gelir ve Gider Defteri; Partinin gelirlerinin nereden sağlandığı ile giderlerinin hangi işler ve yerler için yapıldığı, belgeleriyle belirlenerek, sıra ile bu deftere işlenir.

f- Demirbaş Eşya Defteri; Örgüt birimlerindeki tüm eşyalar, özellikleri belirtilerek, gün ve sıra sayısı esasına göre bu deftere yazılır.

Yukarıda açıklanan defterler ilgili seçim kurulu başkanlıklarına onaylatılarak kullanılır.

Organ ve kurullardan başka hangi defterlerin tutulacağı üye yazımlarının nasıl yapılacağı yönetmelikle düzenlenir.

[ bir onceki | baş sayfa | bir sonraki ]