[ bir onceki | baş sayfa | bir sonraki ]

ONBEŞİNCİ BÖLÜM

DEĞİŞİK HÜKÜMLER


PROGRAM VE TÜZÜĞÜ DEĞİŞTİRME YETKİSİ


Madde 96: Partinin programında değişiklik yapmak yetkisi Büyük Kongrenindir. Değiştirme önerileri; Genel Başkan, Merkez Yürütme Kurulu ya da Büyük Kongre üyelerinin yirmide biri tarafımdan yazılı olarak yazılır.

YÖNETMELİKLER

Madde 97:

a- Tüzük uygulamaları ile ilgili yönetmelikler, Merkez Yürütme Kurulunca hazırlanır ve Parti Meclisinin onayı ile yürürlüğe girer. Disiplin yönetmeliğinin hazırlanmasında Merkez ve Grup Disiplin Kurullarının görüşleri alınır.

b- TBMM grup iç yönetmeliği, grup yönetim kurullarınca hazırlanır. Grup Genel Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.

c- Parti Meclisince hazırlanıp, Büyük Kongrece onaylanan yönetmeliklerde yapılacak değişiklikler de Büyük Kongrece onaylanır. Yönetmeliklerde yürürlük tarihleri belirlenir.

Tüzüğün öngördüğü yönetmelikler İlk Olağan Kongreden sonra en geç 3 ay içinde hazırlanır.

[ bir onceki | baş sayfa | bir sonraki ]