[ bir onceki | baş sayfa | bir sonraki ]

ONALTINCI BÖLÜM

GEÇİCİ MADDE 1: İl ve ilçelerde ilk olağan kongrelerini yapıncaya kadar görevli olmak üzeri; Başkan, yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyeleri Merkez Yürütme Kurulunca atanır.

Merkez Yürütme Kurulu il yönetim kurulu için il başkanı dahil 7-15 üye, il disiplin kurulu için 3-5 üye ilçe yönetim kurulu içinse ilçe başkanı dahil 59 üye atayabilir.

GEÇİCİ MADDE 2: Partimiz bünyesinde faaliyet göstermek üzere; gençlik ve kadın kolları ile tarım, çevre, işçi, esnaf, üniversite gibi alanlarda faaliyet göstermek üzere yan kollar ve çalışma grupları kurulur.

Bu kolların ve grupların kuruluşu, işleyişi, çalışma esasları, ana yönetim birimleri ile ilişkileri ve denetimleri yönetmeliklerinde belirlenir

GEÇİCİ MADDE 3: İhtiyaç duyulan yerlerde partimizin yurtdışı temsilcilikleri oluşturulur.

Merkez Yürütme Kurulu Kararı ile Fransa (Paris), Federal Almanya (Berlin, Hamburg ve Köln), İsveç (Stokholm), Hollanda (Amsterdam), Belçika (Bürüksel), ve İngiltere (Londra) devletlerinde yurtdışı temsilcilikleri kurmaya karar vermiştir.

Bu temsilciliklerin kuruluşu, işleyişi, çalışma esasları, denetimleri ve diğer parti organları ile ilişkileri yönetmeliklerle belirlenir

GEÇİCİ MADDE 4: YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

14.08.1999 tarih ve 23786 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4445 sayılı yasa uyarınca Parti Meclisimizin 30.11.1999 tarihinde almış olduğu kararla yukarıdaki değişiklikler yapılarak tüzüğümüz yeni biçimiyle yürürlüğe girmiştir.

[ bir onceki | baş sayfa | bir sonraki ]