[ bir onceki | baş sayfa | bir sonraki ]

ONBİRİNCİ BÖLÜM

HÜKÜMET, HÜKÜMET KURMA, KATILMA VE HÜKÜMETTEN AYRILMA


Madde 75: Hükümet kurulmasına, bir hükümete katılmaya ya da partinin hükümetten ayrılmasına parti meclisi karar verir. Partinin TBMM grubu varsa, bu yetki kullanımına grup başkan vekilleri ve grup yönetimi kurulu üyeleri de katılır.

Partinin kurduğu hükümette bakanları; partili başbakan belirler. Partinin katıldığı hükümete verilecek bakanlar konusunda başbakan muhatabı Genel Başkandır.

HÜKÜMET PARTİ İLİŞKİSİ

Madde 76 : Partili bakanlar; partinin programı, genel politik kararlarına, hükümet programına uymakla yükümlüdürler.

Partinin kurduğu ya da katıldığı hükümetle, parti organları arasındaki uyumu Genel Başkan sağlamakla görevlidir. Tüm organları ve üyeleri, hükümetin başarısı için çalışmakta; hükümetin karar ve icrasını anlatmakla; halkın istek, eğilim ve beklentilerini hükümete aktarmakla ödevlidirler.

Partinin kurduğu ya da katıldığı hükümete Genel Sekreter ve grup başkan vekilleri ile grup yöneticileri, bu görevleri de üzerlerinde tutarak katılmazlar.

[ bir onceki | baş sayfa | bir sonraki ]