[ bir onceki | baş sayfa | bir sonraki ]

SEKİZİNCİ BÖLÜM

D-BELEDİYE VE İL GENEL MECLİSLERİ PARTİ GRUPLARI KURULUŞU

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Madde 56 : Belediye ve il genel meclislerindeki partili üyeleri; kendi aralarında bir grup oluştururlar. Parti belediye başkanları, belediye meclislerindeki parti gruplarının doğal başkanıdırlar.

Belediye meclisi parti grubu kendi içinde grup başkan vekillerini ve sözcülerini seçerler.

İl genel meclisi parti grubunun başkanı ise, il başkanıdır. Bu grup kendi içinden başkan vekili ve sözcüsünü seçer. İl ve ilçe başkanları; parti gruplarını "Bütçe" "Yıllık Program" ve "Faaliyet Raporu" görüşmeleri öncesi olmak üzere bir yıl içinde en az üç kez toplantıya çağırır. Parti grupları il ve ilçe başkan ve yönetim kurulu üyelerinin görüş ve önerilerini dikkate alır.

Grup üyeleri; partinin program ve ilkelerine büyük kongre ile kendi kongreleri ve gruplarının kararlarına uymak ile yükümlüdürler.

Belediye başkanlarının yürütme ile ilgili yasal görevleri konusunda bağlayıcı grup kararı alınamaz.

Belediye ve il genel meclisi parti gruplarının oluşturulması, çalışma yöntemleri ve bu grupların parti örgütü ile ilişkileri "Yerel yönetimlerle ilişkiler yönetmeliği"nde düzenlenir.

[ bir onceki | baş sayfa | bir sonraki ]