[ bir onceki | baş sayfa | bir sonraki ]

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÖRGÜT VE KURALLAR

Madde 15: Parti örgütü;
I-Karar ve Yönetim Organları
II-Danışma Organları
III-Parti Denetmenleri'nden oluşur.I-KARAR VE YÖNETİM ORGANLARI

A-Merkezi örgütler
B-Yerel örgütler
C-TBMM Parti grubu
D-İl genel meclisi ve belediye meclisi parti gruplarından oluşur

A- Merkezi Örgütler
a-Büyük Kongre, (Kurultay)
b- Genel Başkan,
c- Parti Meclisi,
d- Merkez Yürütme Kurulu
e- Merkez Disiplin Kurulu'ndan oluşur.

B- Yerel Örgütler
a- İl ve İlçe Kongreleri
b- İl, İlçe ve Belde Başkanları ve Yönetim kurumları
c- İl Disiplin Kurulu'ndan oluşur.

C- TBMM Parti Grubu
a- TBMM Parti Grubu Genel Kurulu,
b- TBMM Parti Grubu Yönetim Kurulu,
c- TBMM Parti Grubu Disiplin Kurulu'ndan oluşur.

D- İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Parti GruplarıII- DANIŞMA ORGANLARI :

A- Merkez Danışma Kurulu,
B- İl Danışma Kurulu,
C- İlçe Danışma Kurulu,
D- Merkez Araştırma Kurulu'ndan oluşur.III- PARTİ DENETMENLERİ

[ bir onceki | baş sayfa | bir sonraki ]