Halkın Belediyelerinde

Hayvanlar koruma altına alınacak, olanaklar ölçüsünde beslenme, barınma ve sağlık kontrollerinin yapılacağı merkezler oluşturulacak, hayvan itlafına son verilecektir.

Halkın Belediyeleri

Kültür, Sanat ve Eğitim çalışmalarına kendi personelinden başlayacaktır. Öncelikle belediye personelinin meslek içi eğitim ve halkla ilişkiler konusundaki eğitimine önem verilecektir.

Belde halkına konferans, panel gibi toplantılarla radyo, televizyon, gazete gibi basın-yayın organlarıyla kentlilik bilinci verilecektir.

Toplu taşımacılık yapan sürücüler esnaf için kendi meslek örgütleri ile birlikte özel eğitim programları düzenlenecektir.

Mahalle halkının önerileri doğrultusunda uygun görülecek merkezlerde; içinde sinema, tiyatro, kütüphane, sergi salonu, sanat galerisi, konferans salonu, müzik eğlence merkezi ve düğün salonu olan kültür sanat siteleri oluşturulacaktır.

Gazete, dergi ve kitap okuma alışkanlıklarının kazandırılması ve eğitim çalışmaları yapılacaktır.

Halkın Belediyelerinde yöresel özellikler dikkate alınarak festival, fuar, sergi ve benzeri kültürel etkinlikler yapılacaktır.

Kentin tarihi geçmişini, sosyal kesitlerini ve toplumsal gelişmesini inceleyen, sergileyen Kent Müzeleri oluşturulacaktır.

Yöresel ve kültürel kimliklerin korunması ve geliştirilmesine katkıda bulunulacaktır.Değişik dillerde yayın yapan, yöresel kültür, sanat, edebiyat ve folklorik ürünleri yayımlayan radyo ve televizyon istasyonlarının kurulmasına öncülük edilecek ve katlı sunulacaktır.

Cadde, sokak, bulvar ve meydan isimleriyle, yerel yönetimlerin inisiyatifindeki kurum ve kuruluşların adları gözden geçirilerek, yöresel özelliklere göre yeniden düzenlenecektir.

Kültür, sanat ve bilim adamları korunacak, çalışma koşullarının iyileştirilmesine yardımcı olunacaktır.

Beceri kazandırma amaçlı halk eğitim kursları, meslek edindirme kursları, çıraklık eğitimi, okuma-yazma kursları, yabancı dil, daktilo ve bilgisayar kursları konusuna Halk Eğitim Merkezleri ile işbirliği içinde kalifiye eleman yetiştirilmesi yöntemiyle işsizlik sorununun yerel çözümüne sınırlı da olsa katkı sağlanacaktır.

Geleneksel el sanatları ile zanaatlar korunacak ve sübvanse edilecektir. Kentin tarihi yapı mirasının duyarlı bir biçimde restorasyon yapılacak, modern gelişme ile tarihi mirasın korunması arasındaki dengeyi kurarak eskiyi tahrip etmeden yeniyle bütünleştirilmesi sağlanacaktır.

Tarihi mahalle, belde ve semtler korunacak, uygun olanlar Yer Müzesi haline getirilecektir. Kentin turizm açısından tanıtımına özel bir önem verilecektir.

Halkın Belediyelerinde

Halkın ve esnafın üzerinde baskı ve ceza uygulayan bir kurum haline dönüşmüş olan Zabıta Teşkilatı, halkın hizmetinde olan bir kuruma dönüştürülecektir. Arsa, gecekondu mafyalarına ve kaçak yapılaşmaya karşı mücadele edecek olan İmar Zabıtası oluşturulacaktır.

İtfaiye Teşkilatı, yangın söndürme alanındaki son teknolojik teçhizatlarla donatılacaktır.

Halkın belediyelerinde

Personel seçimine özel bir önem verilecek, adama göre iş değil işe göre adam prensibi esas alınacaktır. İş ve işçi güvenliği prensiplerine titizlikle uyulacaktır.

Emeğe saygı ve tüm çalışanların grevli-toplu sözleşmeli sendikal haklarını tanıma anlayışıyla, belediyelerimizdeki memur statüsünde çalışanlarla toplu sözleşmeler yapılacaktır.

Belediyelerimizde işçiler ve kamu emekçileri doğrudan veya sendikaları vasıtasıyla belediye yönetiminde etkin hale getirilecektir.

Geçici işçi alımları ihtiyaca göre düzenlenecek, yerel işçilerin istihdamına öncelik tanınacaktır.

Belediye bünyesinde halkın nüfus kayıtlarının ve kentle ilgili istatistiklerin tutulacağı bilgisayar donanımlı birimler oluşturulacaktır.

Halkın Belediyelerinde Hafif Raylı Sistem ve Metro Gibi Düşük Maliyetli, Güvenli Toplu Taşım Sistemleri Esas Alınacaktır.

Toplu taşımacılık kartı( otobüs, metro vs için) yaygınlaştırılarak, kent içi ulaşımın ucuz hale getirilmesine çalışılacaktır.

Metropol kentlerde yer altı ve yer üstü çok katlı yol uygulamasına geçilecek, yeterli sayıda çok katlı otoparklar yapılacaktır. Kentin sinyalizasyon sisteminin yapımına ve düzenli işleyişine özen gösterilecektir.

Toplu taşımacılık esas alınmakla birlikte, özel taşımacılığın da göz ardı edilemeyecek bir yeri vardır; bu nedenle özel taşımacılık şirket ve kooperatifleri ile iyi ilişkiler kurulacak, taksi ve minibüs esnafının sorunlarıyla yakından ilgilenecek, taksi ve minibüs durakları şoför esnafının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda yeniden düzenlenecektir.

Kent trafiğini rahatlatıcı düzenlemeler yapılacaktır.

Halkın Belediyelerinde

Kadınların sosyal ve siyasal yaşama katılımı desteklenecek, mahalle halkının önerileri doğrultusunda mahallelerde kimsesiz kadınlara Özel Barınma Evleri kurulacaktır.

Yeterli sayıda kreş açılacak, ayrıca evlerde çocuk bakım hizmetleri için belediye olarak devreye girilecektir.

Ev kadınlarının evlerde ürettiği ürünlerin değerlendirilmesi amacıyla, Üretim Kooperatifleri'nin kurulmasına öncülük edilecektir. Kadınlara yönelik üretim amaçlı beceri kursları yaygınlaştırılacak, kadınların eğitimine özel önem verilecektir.