[ bir onceki | baş sayfa | bir sonraki ]

Halkın Belediyelerinde

Gençlik geleceğimizdir, anlayışından hareketle işsiz, öğrenci ve işçi gençliğin sorunlarına eğinilecek, sosyal, kültürel ve siyasal yaşama etkin olarak katılımları teşvik edilecektir.

Üniversite gençliğinin beslenme, barınma gibi sorunlarına yerel çözümler üretilecektir. Gençlerin sporun her branşına aktif olarak katılımı sağlanacak, içinde soyunma odaları bulunan semt sahaları, ücretsiz yararlanabilecekleri yüzme havuzları yaptırılacak, futbol, basketbol, voleybol, atletiz, güreş gibi alanlarda altyapı ve malzeme sorunlarının çözümüne katkı sağlanacaktır. Uygun yerlerde gençleri doğa ile baş başa kalabilecekleri ve dinlenebilecekleri Tatil Merkezleri oluşturulacak, doğa sporlarının yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

Amatör spor kulüpleri ve okulların spor kollarına malzeme ve saha temin dilerek, yardımcı olunacaktır.

Turizmin gelişmesine önem verilecektir.

Halkın Belediyelerinde

Tüketici korunacak, tüketici sorunlarına çözüm arayan Tüketici Danışma Büroları açılacaktır. Üretici pazarları kurulup, seyyar satıcılara yer tahsisi sağlanacaktır. Halk ekmek fabrikaları,tanzim satış mağazaları ve kooperatifler yoluyla pahalılıkla mücadele edilecek, fiyat tespitlerinde esnaf dernekleri ile işbirliği yapılacaktır.

Halktan alınacak öneriler doğrultusunda, uygun semtlerde çamaşırhane ve kuru temizleme tesisleri kurulacaktır.

Yaşlı ve emekliler için özel kulüpler ve huzurevleri inşa edilecektir.

Aşevleri ile düşkünlere ücretsiz ve yine öğrencilere ücretsiz ya da çok düşük bir ücretle yemek verilecek, barınmaları için öğrenci yurtları kurulacak ve burs temin edilmeye çalışılacaktır.

Partimiz, kenti geliştirici belediye çalışmaları nedeniyle ortaya çıkan kent rantlarının, belediyeye döndürülmesini sağlayacak olan yasal düzenlemelerinden yanadır.

Belediyelerimizde kısıtlı ekonomik kaynaklar rasyonel kullanılacak, su, kanalizasyon, park-bahçe, ağaçlandırma gibi çalışmalarda imece usülü ile halkın yönetime olduğu kadar, üretime de katılımı sağlanacaktır.

Gösterişten uzak ama kalıcı hizmetler öngörülecek, özelleştirme yerine belediye çalışanlarının yaratıcı işgücünden yararlanılacaktır. Belediye olanaklarının amaç dışı kullanımına son verilecek, ihaleler halka açık yapılacaktır.

Halka açık şirketlerle hem belediyeye gelir sağlanacak, hem de belde halkının ihtiyacı olan ürünlerin ucuz temini gerçekleştirilecektir.

Belediye vergi ve harçlarının dürüstçe ve tam olarak tahsili sağlanacak, belediye arsaları ile gayri menkulleri en verimli şekilde değerlendirilecektir.

PTT ve benzeri kuruluşlarla ortak iş programları yapılarak koz- boz- yeniden yap gibi israfçı tutumlar önlenecektir.

HADEP Belediyeleri, kendi aralarında kardeş belediyeler olacak,diğer belediyelerle dayanışma ve bilgi alışverişinde süreklilik sağlanacaktır. Kardeş belediye anlayışımız sadece ülke içiyle sınırlı olmayacak, yabancı ülke belediyeleriyle de aynı kapsamda ilişkiler geliştirilecektir.


HADEP'in belediye başkanlıklarını kaybettiği ama kazandığı belediye meclis üyelikleri ile muhalefette olduğu belediyelerde aynı anlayış sürdürülerek, halkla birlikte, muhalefet görevi yerine getirilecektir.

İl Genel Meclislerine seçilen HADEP'liler, burada haklın gerçek temsilcileri olacaklardır.

Partimiz, seçimlerin demokratik bir ortamda, tüm siyasi partilerin özgürce propaganda yapabildikleri ve seçmen iradesinin sandığa özgürce yansıdığı koşullarda yapılmasını demokrasinin temel gereği sayar.

Yerel Seçimlerde HADEP'e verilen her oy, özerk,demokratik, katılımcı ve şeffaf yerel yönetimlere verilen oydur. Partimizi güçlendiren her oy, Barış ve Eşitliği de güçlendirecektir.

HADEP Belediyeleri, Halkın Belediyeleri olacaktır.

HADEP, Yerel Yönetimlerde İktidar, Genel Yönetimde Çözüm Gücü Olacaktır.

KENTİMİZİ DE
KENDİMİZİ DE
BİZ YÖNETECEĞİZ.