| Baş sayfa | Göç Raporu |
Sayfa : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

KÖYE DÖNÜŞ PROJESİ -2

Köye Dönüş Projesi için kamu kesimince sağlanması gerekli mali ve maddi destek

- Köye Dönüş Projesinin gerçekleşebilmesi, kendi arzularıyla geri dönecek olan yurttaşlarımızın gerekli maddi desteğin ve güvenin sağlanması ve mağduriyetlerinin giderilmesine bağlıdır. Devlet, bir destekleme paketini geliştirerek uygulamaya koymalıdır. Bu destek paketinin finansmanı için özel bir fon oluşturmalıdır. Fonun kullanım yetkileri Merkezi ve İl Göç Komisyonlarına verilmelidir. Fon, esnek bir yapıya kavuşturularak içerden ve dışardan bağış alabilmeli, uzun vadeli dış kredi olanaklarından yararlanabilmesi sağlanmalıdır.

- Köyüne geri dönmek isteyen her aileye Ziraat Bankası ve benzer bankalardan faizsiz krediler sağlanmalıdır.

- Boşaltılmış olan her konutun sağlıklı koşullarda yaşanabilir mekanlar olarak onarılması veya yeniden yapılması için 100 metrekarelik sosyal konut standartlarında - 3+1 oda, mutfak, banyo, WC Foseptik, elektrik, pis ve temiz su tesisatları dahil- inşa ve yapımı için gerekli malzemeler, gerekli proje ve teknik yardım ilgili ailelere karşılıksız olarak verilmeli, inşaat uygulamaları yakından denetlenmelidir.

- Köye geri dönen her aileye isteğine göre ikişer baş süt ineği, 20 koyun karşılıksız verilmelidir.

- Düşük faizli besi projesi uygulamasında, öncelik köyüne dönmek isteyen yurttaşlarımıza verilmeli.

- Geri dönülen köylere ait o köylerin bölgesinde bulunan mera, otlak ve araziler, mayınlardan arındırılıp kullanıma açılmalıdır.

- Düşük faizli kredilerle traktör ve tarım araç-gereçleri sağlanmalıdır.

- Köye geri dönen ailelerin ekonomik faaliyetlerini geliştirebilmeleri için; arıcılığa uygun bölgelerde Bingöl, Tunceli, Muş, Van, Ardahan illerinde modern arıcılık ve ipek böcekçiliği için gerekli girdiler sağlanmalı; insanlar teşvik edilmelidir.

- Hakkari, Siirt, Van illerinde; el halıcılığı, kilim, Siirt Battaniyesi üretimi için her istekte bulunan aileye tezgah ve imkanlar yaratılmalıdır. Ürünlerin pazarlanması ve satılmasında devlet sorumluluk almalıdır.

- Ağrı ve Muş'taki şeker pancarı üretimine ağırlık verilmeli, şeker fabrikaları yeniden üretime açılmalıdır.

- Ceylanpınar Üretme Çiftliği halka açılmalı; topraksız köylülere verilmelidir.

- Kars ve Ardahan'da büyük baş hayvancılığı geliştirilmeli, çiftçilere düşük faizli krediler verilmelidir.

- Suriye sınırındaki araziler mayınlardan temizlenip araziler kullanıma açılmalı ve çevre köylere devredilmelidir.

- Geri dönen aileler üzüm bağları, ceviz, fıstık vb orman ürün ve ağaç meyvelerini üretimi için özendirilmelidir.

- Geri dönülen köylerde sağlık evleri, ilköğretim okulları, PTT gibi kamusal hizmet binaları açılmalıdır.

- Bölgedeki tarihi ve turistik mekanlar tanıtılmalı, tarihi uygarlıklar koruma altına alınmalıdır. Van Gölü, Muradiye Şelalesi, Hazar Gölü, Munzur Gözeleri..... gibi yerler turizme açılmalı, uluslar arası tanıtımı yapılmalı ve turlar düzenlenmelidir.

- Ağrı Dağı, Bingöl ve benzer yerlerde spor amaçlı kayak merkezleri açılmalı ve tanıtımı yapılmalıdır.

- Bölgedeki tarihi yerler “İshakpaşa Sarayı”, Ahmede Xane Türbesi, Hasankeyf, Nemrut, Harran, Belkıs, Malabadi, Asur Mağaraları koruma altına alınmalı ve turizme açılmalıdır.

- Bölge coğrafyası koruma altına alınmalıdır: Güvenlik amacıyla orman yakmalarına son verilmeli, bölgedeki çıplak arazi için hızla orman ekimi özendirilmeli ve ağaç dikme kampanyaları başlatılmalıdır. Bilinçsiz av yasaklanmalı, doğa hayvanları koruma altına alınmalıdır.

- Yıllardır süren bölgeler arası dengesizlik, devlet eliyle ortadan kaldırılmalıdır. Güneydoğu Anadolu Bölgesine birinci derecede kalkınmada öncelik tanınmalıdır.

- Birinci derecede deprem bölgesinde bulunan sanayi ve üretim tesisleri Güneydoğu Anadolu Bölgesine aşamalı olarak kaydırılmalıdır.

- Batman/Raman, Adıyaman/Karakuş petrol üretim tesisleri üretime açılmalı, bölgedeki zengin maden ve petrol kaynakları araştırılmalı, üretime açılmalı, bölge insanı istihdam edilmelidir.

- Batman ve Adıyaman'da birer petrol rafineri tesisi kurulmalıdır. Bölgede başta Urfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Adıyaman olmak üzere bilimsel sulu tarıma geçilmeli, çiftçilere imkan ve olanaklar sunulmalıdır. Urfa ve Mardin'de tekstil fabrikaları kurulmalıdır.

Bölgede sınır ticareti geliştirilmeli: Doğubeyazıt (İran Kapısı), Kars (Doğu Kapı), Ardahan (Gürcistan Kapısı), Iğdır (Nahçıvan Kapısı), Ardahan (Çıldır Sarp Kapısı), Ceylanpınar (Suriye Kapısı) Silopi (Irak Kapısı) sınır kapıları açılmalı, gerekli yasal düzenlemeler yapılarak bölge sınır ticareti geliştirilmeli, her türlü kolaylıklar sağlanmalıdır.

Doğu ve Güneydoğu Ekonomik Kalkınma Bakanlığı kurulmalıdır. Beşer yıllık ekonomik kalkınma planları aşamalı olarak uygulanmaldır.

-Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin ekonomik ve sosyal kalkınmasını ve sanayileşmesini sağlamak, bölgenin yaşam koşullarını kademeli şekilde iyileştirmek, Türkiye'nin batı bölgeleri düzeyine çıkarmak

-Bölgenin örgütlü ve rekabetçi Pazar ekonomisine girmesini sağlamak, gerek Türkiye'nin gerekse uluslararası ekonomik sistemiyle ilişkilerini güçlendirmek

-Bölgede yerel girişimciliği geliştirmek Türkiye'nin diğer bölgelerindeki ve yabancı ülkelerdeki girişimciler ve sermaye sahiplerini bu bölgede yatırım yapmaya özendirmek

-Bölgeyi aşamalı olarak sanayi ve ticaret merkezi haline getirmek

-Bölgeden sermaye kaçışını önlemek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi “Pilot Bölge” ilan edilerek mevcut yasal düzenlemeler yapılarak , Bölge Bakanlığı kurularak zaman yitirilmeden derhal çalışmalar başlatılmalıdır.

Biz HADEP olarak inanıyoruz ki, yukarda sıraladığımız çözüm önerileri hükümet tarafından uygulandığı takdirde, başta Kürt Sorunu olmak üzere diğer tüm sorunlar en kısa zaman içerisinde çözülecek, yıllardan beri kanayan yaralar dinecek, halkımızın hava ve kadar su kadar ihtiyaç duyduğu barış ve kardeşlik ülkemize gelecektir.

NOT: Komisyonumuza başvuru sayısı 30 binin üzerindedir. En fazla başvuru Adana- 8.100,
- Diyarbakır-4,000,
- Mardin-1,500,
- Siirt-1,000,
- Hatay-1,000,
- Mersin-5,000,
- İstanbul-5,000,
- İzmir-3,000,
- Batman-1,000 başvuru,
- diğer iller-1,000.

Şırnak ve Mardin'den yaklaşık 15 bin insanımız Kuzey Irak'a göç etmiştir. Şu anda Mahmuran ve benzer kamplarda yaşamlarını sürdürmektedirler.

Avrupa'ya yaklaşık 3 milyon Kürt insanı göç etmek zorunda bırakılmıştır.

Merkezi göç Komisyonu olarak yaptığımız çalışmalarda göç mağdurlarının talepleri şunlardır:

  • Köylerimize dönmek istiyoruz.
  • Maddi zararlarının tazmin edilmesi
  • Bölgede güvenli bir ortamın yaratılması
  • Arazilerin mayınlardan temizlenmesi
  • OHAL ve koruculuk sisteminin kaldırılması
  • Bölgenin kalkınmada öncelikli iller kapsamına alınması
  • Bölgenin sosyal ve ekonomik olarak canlandırılması
  • Faizsiz krediler ve iş imkanlarının yaratılması