BASINA VE KAMUOYUNA

Değerli Basın Mensupları,

Ülkemizde son yıllarda gelişen barış, huzur ve demokratikleşme alanında yaşanan kısmi iyileşmelerden umutlanıp, AB ile bütünleşmeyi hedeflediğimiz bir dönemde yaşanan bazı olaylar, bizleri oldukça endişelendirmektedir.

Bunlardan birincisi Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve beş arkadaşının katledilmesidir. Bu olay hepimizi derinden üzmüş ama Diyarbakır halkının bu saldırıya karşı vermiş olduğu cevap, geleceğe yönelik yine de umutla bakabileceğimizi göstermiştir.

Ama her ne hikmetse bu olayın acısı dinmeden Silopi'den iki kayıp haberinin gelmesi ve bu konuda yapılan açıklamaların kamuoyunu tatmin etmemesi de acılarımızı daha da derinleştirmiş ve geçmişin karanlık günlerine geri dönüş mü yaşanıyor kuşkusu yaratmıştır.

Silopi HADEP İlçe Başkanı Serdar Tanış ve İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ebubekir Deniz arkadaşlarımızın kaybedilmesini gerektiren suç ne idi? Bu arkadaşlarımızın tek suçu barış, demokrasi ve halkın çıkarını her şeyin üstünde tutan bir siyasal partide mücadele istemiydi. Evet sadece barışa sahip çıkma suçunu işlemişlerdi.

Bu soruna bugün tanıklık yapmıyoruz. Geçmişte de yüzlercesine tanıklık etmiş bir bölgeden gelen yöneticileriz. Bu nedenledir ki, hızla bu olay özelinde, geleceğimizi karatmaya çalışan karanlık elleri bir an önce ortaya çıkarma mücadelesinde birbirimize omuz vermeye ve bu olayın aydınlanmasını sağlamaya çağırıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan, Genel Kurmay Başkanı, İçişleri Bakanı, Mecliste grubu bulunan siyasi parti liderleri ve evet Sayın Bölge Milletvekilleri;

hepimiz geçmişin acı ve gözyaşlarını unutmuş değiliz. Yeniden bunları yaşamak istemiyorsak, bu olayın faillerini ortaya çıkarmak, tavır almak, kararlı bir şekilde üzerine gitmek durumundayız.

Türkiye'nin geleceğinin aydınlık ve barış içerisinde olabilmesi için bölgede yaşanan karanlıkları gidermek hepimize düşen büyük bir görevdir. Herkesi bu göreve candan sarılmaya, duyarlı davranmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla

Feridun ÇELİK
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı

Şahabettin ÖZARSLANER
Van Belediye Başkanı

Abdullah AKIN
Batman Belediye Başkanı

M. Selim ÖZALP
Siirt Belediye Başkanı

Feyzullah KARAASLAN
Bingöl Belediye Başkanı

Hüseyin ÜMİT
Hakkari Belediye Başkanı

Hüseyin YILMAZ
Ağrı Belediye Başkanı

Cihan SİNCAR
Kızıltepe Belediye Başkanı

Mukaddes KUBİLAY
Doğubeyazıt Belediye Başkanı


12.02.2001