HADEP PARTİ MECLİSİ SONUÇ BİLDİRGESİ

Parti Meclisimiz "BİRLİK, DEĞİSİM, DEMOKRASİ" şiarıyla gerçekleşen görkemli Büyük Kongremizden sonra ikinci toplantısını 20-21 Ocak 2001 tarihlerinde yapmıştır.

Bu toplantıda kurultay sonrası meydana gelen iç ve dış siyasi gelişmeler değerlendirilmiş olup Partimizin siyasal ve örgütsel çalışmaları gözden geçirilerek önümüzdeki sürecin perspektifleri; kısa, orta ve uzun vadeli planlaması kararlaştırmıştır. Bu temelde aşağıdaki görüşlerimizin kamuoyu ile paylaşılması uygun görülmüştür.

AB adaylığı kesinleşmiş olan ülkemizde; henüz Kopenhag Kriterlerine uygun ekonomik ve siyasi reformlar gerçekleştirilememiş. İnsan hakları, demokratikleşmede ilerleme sağlanamadığı gibi, toplumsal barış ve uzlaşmanın gereği olan adımlar da atılamamıştır.

Demokrasi kültür geleneğinin, kurum ve kurallarıyla ülkemizde yerleşmediği bir gerçektir. Ayrıca ülkenin demokratikleşmesini ve toplumsal barışını istemeyen bir zihniyet de vardır. bu nedenle kurumlar arası çelişki ve çatışmalar kaçınılmaz bir durum almıştır. Bu da demokratikleşme sürecini olumsuz etkiliyor.

Biz HADEP olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizde demokrasinin geliştirilmesi, sorunların demokratik barışçıl yollarla çözülmesinin önündeki engellerin kaldırılması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.

Ülkemizdeki tüm kurum ve yapıların yolsuzluklardan arındırılması gerekir. Rüşvetin önlenmesi de TEMİZ TOPLUM ve AYDINLIK bir gelecek için zorunludur. AYDINLIK-DEMOKRATİK bir Türkiye'nin yaratılması amacıyla gösterilecek her çabayı, atılacak her adımı destekliyoruz.

TBMM bugünkü yapısıyla, siyasi partiler ve seçim yasalarının antidemokratik oluşları nedeniyle bir bütün olarak halkın özgür iradesini yansıtmamaktadır. Ancak bu olumsuzluğa rağmen; yasama insiyatifinin TBMM'de, yürütme insiyatifinin de bu meclisten çıkan Hükümette olması demokrasinin vazgeçilme gereğidir. Buna gölge düşüren her anlayış ve uygulamaya karşıyız.

Türkiye artık "Parti kapatan", "Düşünce ve Örgütlenme Özgürlüğünü" ihlal eden bir ülke olmaktan çıkarılmalıdır. Anadolu'nun zengin kültürel mozaiği bölünme fobisinin değil; birliğin harcı haline getirilmelidir. Kültürel haklar bölünmenin değil, birliğin güvencesidir. Ülkenin birliğini demokrasiden uzaklaşarak değil, demokrasiyi tam uygulayarak sağlayabiliriz.


HADEP demokratikleşmeye ve dünya barışına hizmet etmeyen hiçbir anlayışı ve davranışı doğru bulmamaktadır. Kimi tarihsel olaylar değerlendirilirken tarih, insan hakları ve uluslar arası hukuk boyutu saklı olmak üzere, gündeme getiriliş biçimi, zamanlaması ve amacının demokrasi ve toplumsal barışa neyi kazandırdığına bakılmalıdır. Fransa'da kabul edilen "Ermeni Soykırım Tasarısı"nı bu hassasiyet içinde ele alıyor ve değerlendiriyoruz.

Ayrıca Parti Meclisimiz, daha önce belirlenen ihtisas komisyon raporlarını, örgütlenme durumunu ve çalışma program taslaklarını tek tek ele alıp değerlendirmiştir. Ortadoğu Halklarının ortak bayramı olan Newroz kutlamalarının barışçıl ve görkemli geçmesi için hazırlıkları yapmak üzere bir komisyon kurulmuştur. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir dizi etkinliğin yapılması için hazırlıkların yapılması öngörülmüştür. 16 Mart 1988 yılında gerçekleşen Halepçe Katliamında yaşamlarını yitirenleri anmak için panel, söyleşi vb. etkinliklerin yapılması kararlaştırılmıştır.

24.01.2001
HADEP PARTİ MECLİSİ