BASINA VE KAMUOYUNA

Bilindiği gibi partimiz her koşulda ülkede kalıcı bir barışın ve istikrarın tesisi için büyük bir çaba içindedir. Tüm politikalarını bu ana eksende yürütüyor.

Ama ne yazık ki; toplumsal uzlaşma ve demokratikleşme çabalarımızın desteklenmesi ve geliştirilmesi gerekirken, tam aksine önleme ve boşa çıkarma gayretleri vardır. Bu temelde de HADEP üzerindeki antidemokratik baskılar ve hukuksuzluklar devam etmektedir.

Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. HADEP de dinamik kitle gücü ve siyasi faaliyetleriyle ülke bütünlüğünün ve demokrasinin güvencesidir. Bu güvenceyi zayıflatmak, pasifize etmek ve siyaset dışı bırakmak ülke yararına değildir. Ayrıca buna da kimsenin gücü yetmez. Zira ülkemizin demokratikleşmesi ancak HADEP'le birlikte olanaklıdır. HADEP'in amacı ve varlık nedeni budur. Onun için hiç kimse partimizi başka adreslerde aramasın.

Van'da halkın kutladığı yılbaşı nedeniyle Genel Sekreter Yardımcımız Ferhat YEĞİN, Van İl Başkanımız İrfan KAVAL ve diğer yöneticilerimizin göz altına alınmalarını doğru bulmuyoruz. Ayrıca hukuk dışı ve haksız bir uygulama olarak bulduğumuz için olayı protesto ediyoruz.

Partimizin barış mücadelesinin engellenmesinden vazgeçilerek; tüm hukuk dışı baskıların son bulmasını, Genel Sekreter Yardımcımız Ferhat YEĞİN, Van İl Başkanımız İrfan KAVAL ve diğer tüm yöneticilerimizin serbest bırakılmasını istiyoruz.

Ayrıca siyasi partileri, işçi ve emekçi kuruluşlarını ve tüm demokrasi güçlerini duyarlı olmaya çağırıyoruz.

04.01.2001
Hamit GEYLANİ
HADEP Genel Başkan Yardımcısı