BASINA VE KAMUOYUNA

ŞEMDİNLİ BELEDİYE BASKANINI GÖREVDEN ALMAK, ÜLKENİN HANGİ SORUNUNU ÇÖZER?

Bu ülkenin toplumsal barışını ve demokratikleşmesini istemeyen bir zihniyetin var olduğu kesindir. İstikrarı bozmak ve yeniden şiddet ortamına dönmek için sanki birileri sürekli “düğmeye” basıyor.

Demokrasi ve barış adına örülen duvarlarda her gün taşlar sökülmek isteniyor. Hukuk tanımazlık başını alıp gitmiş. Seçilmişler, atanmışların vesayetinden, denetiminden ve baskılarından kurtulamamaktadırlar.

1999 seçimlerinden bugüne kadar, halkın büyük çoğunluk oylarıyla seçilen HADEP Belediye Başkanlarına uygulanan tehdit, sindirme, tanımama, gözaltı, tutuklama ve görevden almalarla hukuksuzluk devam etmektedir.

Son olarak; İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün istemi ve Bakanlığın onayı ile 23.12.2000 tarihinde Şemdinli Belediye Başkanı Ferman ÖZER, görevden alınmıştır.

Bilindiği gibi 11 Ekim 2000 tarihinde, yöredeki bazı itirafçıların kendilerini kurtarmaya yönelik yalan iftiraları doğrultusunda Ferman ÖZER gözaltına alınmış ve serbest bırakılmıştı.

Hakkında Van DGM'de açılan dava henüz yeni olup halen ilk duruşması bile yapılmamıştır.

Hukukta kesin hükme kadar masumiyet ilkesi olduğu; dosyada iddiaya ilişkin hiçbir hukuksal kanıt bulunmadığı ve bunun için tutuklamayı da gerektirmediği halde Belediye Başkanımızın görevden alınması keyfi, siyasi, hukuk dışı ve bir hakkın gaspıdır.

Türkiye'de, cezaevleri hadisesinde yaşanan olumsuzluklar, toplumsal ve ekonomik çıkmazlar bu tür uygulamalarla kapatılmak ve gündem de£gıs£tirilmek istenmektedir.

Bu ve benzeri haksızlıkların başta ülkemize ve hiç kimseye bir yarar getiremeyeceği açıktır.

Toplumsal atmosferi germenin, ülkemizin son derece ihtiyaç duyduğu demokratikleşme ve ülke barışına zarar vereceği gerçektir.

Meşru ve hukuk zemininde hadisenin takipçisi olacağız.

Hukuk dışı bu tür uygulamalara son verilmesini, siyasi saiklerle görevden alınan, Şemdinli Belediye Başkanımızın derhal görevine iade edilmesini istiyor; tüm demokrasi güçlerinin ve hukukçuların konuya hassasiyet göstermelerini diliyoruz.

24.12.2000
Hamit GEYLANİ
HADEP Genel Başkan Yardımcısı