BASINA VE KAMUOYUNA

Bu sabah erken saatlerde açlık grevi ve ölüm oruçlarının sürmekte olduğu cezaevlerine baskın yapılarak “müdahale” edildi. Daha önce bu konulardaki parti tutumumuzu birçok kez kamuoyuna açıklamıştık.

Cezaevlerinin kötü koşulları ve iktidarın buradaki siyasi tutuklu ve hükümlüleri hem toplumdan hem de birbirlerinden izole ederek düşünsel ve ruhsal bir yalnızlığa itme gayretlerini çağdışı, insan haklarına ve hukuk normlarına aykırı bulduğumuzu belirtmiştik. Bu anlayışımızı bir kez daha yinelemek zorundayız. Yktidar bu koşulları gözeterek hareket etseydi işler bu noktaya gelmeyebilirdi. Kendine güvenen adil bir yönetimin tecrit hücrelerini uygulamaya koyması düşünülemez.

Bu sabah çok şiddetli yöntemlerle göz yaşartıcı gaz ve sis bombaları kullanıldı. Çatıları ve duvarları yıkarak üstten helikopterlerle yapılan indirme ve işgal operasyonları şeklinde akla gelmeyen yolların uygulanmaya konmasını onaylamıyoruz.

Cezaevlerinde bulunan herkesin yakınları başta olmak üzere tüm toplum huzursuzluk ve endişe içindedir. Bundan evvelki uygulamaların ne denli kötü örnekler oluşturduğunu toplumumuz unutmadı.

HADEP olarak, olaylar karşısındaki tutum ve davranışlarından ötürü Hükümeti kınıyor, sorumluları sağ duyulu olmaya, yaşamlarını korumakla yükümlü olduğu tutuklu ve hükümlülere karşı hukuka ve insan haklarına uygun biçimde davranmaya, hukuk içinde olmaya ve bu müdahaleyi durdurmaya davet ediyoruz.

19.12.2000
Ahmet TÜRK
HADEP Genel Başkan Vekili