BASINA VE KAMUOYUNA

Son bir yıldır ülkemizde önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Yıllardır toplumun özlem ve talebi olan huzur ortamının kısmen de olsa yaşanır olması, kalıcılaşacak olan barış ortamının ne denli önemli olduğunu da göstermektedir.

Gerginliğin son bulması, peşinde AB sürecine girmemiz ve demokratikleşme sorunlarımızın tartışılır olması, bu süreçte yaşadığımız önemli gelişmelerdir.

Ancak, gelinen aşamada yaşanan gelişmelerin daha da ileriye götürülmesi gerekir. Yıllardır büyük acılara maruz kalan biz kadınların, yaşanan acıların bir daha yaşanmaması için toplumun temel ihtiyacı olan barışın kalıcılaşması gerektiğine inanıyor, barış sürecini kesintiye uğratacak gelişmeleri onaylamadığımızı belirtmek istiyoruz.

Avukatlarının basın yoluyla yaptıkları açıklamalardan, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın önemli sağlık sorunlarının olduğu anlaşılıyor.

Ayrıca bir insanın tecrit edilerek tek başına yaşamaya mecbur bırakılması da günümüz insan hakları ve hukuk standartlarıyla çelişmektedir.

Abdullah Öcalan'ın sağlık sorunlarının bir duyarlılıkla çözülmesi, bulunduğu tecrit durumunun kaldırılması, bir başka cezaevine nakledilmesi gerekir.

Bunu yapmakla hem insan haklarına uygun davranılmış olunacak, hem de bugün Türkiye'nin en çok ihtiyacı olan açılımlara katkı sağlanacaktır.

Yetkililerin soruna bu anlayışla yaklaşmaları, kamuoyunun büyük çoğunluğu ve dünya kamuoyu tarafından takdirle karşılanacaktır. Biz HADEP'li kadınlar olarak yapılacak olumlu girişimlere azami katkımızı sunacağız. İlgililerin ve kamuoyunun da bu duyarlılığımızı paylaşmaları gerektiğine inanıyoruz.

01.06.2000
HADEP KADIN KOLLARI