BASINA VE KAMUOYUNA

Terörle mücadele yasası çerçevesinde uygulanmaya çalışılan F tipi cezaevlerine karşı başlatılan ölüm oruçları ve ardından yaşanan gelişmeler son bir hafta içinde meydana gelen olaylara tehlikeli ve düşündürücü boyutlara ulaşmıştır.

Okmeydanı'nda afiş asan gençlerin üzerine ateş açılarak bir gencin öldürülmesi, ardından Gaziosmanpaşa' da polis otobüsünün taranarak, iki polis memurunun öldürülmesi ile başlayan tehlikeli tırmanış, 12 Aralıkta İstanbul'da başlayan, diğer illerde süren polisin silahlı ve hükümeti istifaya çağıran, silah kullanma tehdidi savuran, üstlerin emirlerini dinlemeyen gösteri, aynı saatlerde, Ankara Kızılay Meydanında, F tipi cezaevlerinin durdurulması ve ölümlerin önüne geçilmesi talebiyle, Adalet Bakanlığına yürümek isteyen tutuklu ailelerine Ankara polisinin, sivil faşistleri arkasına alarak saldırması, ardından aynı gurupla beraber ÖDP, TSİP, Eğitim-Sen ve Çankaya Belediyesi binalarını tahrip etmesi, içeridekileri linç derecesinde döverek gözaltına alması ve tüm bunların basın ve kamuoyunun gözleri önünde yapılmış olması, olayların vahametini göstermektedir.

Bu arada, bu olaylara sağ sol çatışması arasında çatışma olarak bakılmasının yanlışlığına da dikkat çekmek isteriz. Bu baskı ve saldırılar bir bütün olarak insan hakları , ekonomik ve demokratik talepler için yürütülen mücadele etrafında oluşan toplumsal muhalefeti sindirip baskı altına alma amacını taşımaktır.

Bizler, dün olduğu gibi bugün de bütün insani ve demokratik taleplerimiz için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Yaratılmak istenen bu baskı ortamına izin vermeyeceğiz.

Platformumuzun Hükümete yönelik öncelikli uyarı ve somut talepleri şunlardır.

1-Toplumsal muhalefetin haklı talep ve duyarlılığının, "ölüm oruçlarının nedenlerinin çözümü dahil olmak üzere" engellenmesine izin vermeyeceğiz.

2-İstanbul, Ankara ve diğer illerdeki silahlı gösteri, saldırı ve baskıların, özellikle bazı gurupların olaylarda kullanılmasının sorumluları, tespit edilerek cezalandırılmalıdır.

3-Ankara'da ailelere, siyasi parti, sendika ve belediyeye yönelik saldırıdan doğan mağduriyetler tespit edilerek, gerekli hukuksal işlemler yapılmalıdır.

4-Toplumsal hayatın demokratikleştirilmesi ve insan haklarının gerçekleştirilmesi için gerekli düzenlemeler, kamuya açık bir tartışma sürecinde yapılmalıdır.

14.12.2000
DİSK
KESK
TEB
TMMOB
TTB
EMEP
HALKEVLERİ
HADEP
ÖDP
SİP
İHD
ÇHD
MMMBD Ankara Subesi
TÜMTİS