Sayın Başkan,
Sayın Divan,
Saygıdeğer Konuklar,
Siyasi Partilerimizin ve Sendikalarımızın değerli temsilcileri,

Değerli Basın Mensupları,
Ve Sevgili HADEP'liler!
Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

HADEP'in tarihsel önemdeki 4. Olağan Kongresi'nde yeniden partili arkadaşlarım tarafından Genel Başkan adayı olarak önerilmem, benim için büyük bir onur ve mutluluk kaynağıdır.

Genel Başkan adayı olan arkadaşlarımın benim başkan adaylığım üzerinde konsensüs sağlamış olmalarından dolayı huzurunuzda kendilerine en içten teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum.


Değerli Arkadaşlar,

Üzerime yüklenen ağır tarihsel misyonun farkındayım. Bütün dünyanın demokratik bir anlayış ve değerler doğrultusunda yeniden şekillendiği bir süreçte, Ülkemizde demokrasi mücadelesinin ne kadar hayati bir önemde olduğu tartışılmazdır.

Türkiye mevcut siyasal-idari yapısını koruyarak çağdaş demokrasiler seviyesine ulaşamaz.

Barış ortamının oluştuğu bu süreçte, Türkiye demokratik yeniden yapılanma sürecini hızlandırmak ve tamamlamak zorundadır.

Toplumsal barış ve uzlaşma adına bu tarihsel bir zorunluluktur.

Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki, HADEP bu tarihsel zorunluluğun pratiğe aktarılmasında üzerine düşen görevi fazlasıyla yapacaktır.


Değerli Arkadaşlar,

Türkiye'nin iki şeye çok açık ihtiyacı olduğu kanısındayım.

1.Tanımına uygun demokratik siyasal-idari bir sistem.

2.Toplumsal barış ve uzlaşma.

Türkiye'nin çağdaşlaşma sürecini başarıyla tamamlayabilmesi için bu iki de£gıs£im, "olmazsa olmaz" öneme sahiptir.

Ülkemizde toplumsal düzeyde bir barış imkanı yakalanmış bulunmaktadır. Ayrıca toplumun her kesiminden yükselen demokratikleşme talepleri, köklü bir de£gıs£imi zaruri kılmaktadır. Artık bu süreç her birimizin içtenlikli ve düzeyli katkılarıyla tamamlanmayı beklemektedir. Türkiye'nin yeni yüzyılın demokrasi anlayışıyla bütünleşebilmesinin önünde engel olarak duran çağdışı statükocu zihniyetler artık tarihe gömülmelidir.

HADEP olarak biz bu de£gıs£imin öncüsü ve mimarı olacağız.


Değerli Arkadaşlar,

Türkiye zor bir dönemden geçiyor. Partimiz de kurulduğu günden bugüne çok çetin koşullarda başladığı demokrasi ve barış yürüyüşünü kararlılıkla sürdürme azmindedir. Türkiye'nin demokrasiye geçişi için karşı karşıya bulunduğu zorlukların hiç kuşkusuz farkındayız. HADEP olarak biz, mevcut zorlukları çoğaltan değil; bütünüyle ortadan kaldıran demokratik bir siyasetin takipçisi olacağız. Herkesin bunu böyle bilmesini istiyorum.

Artık demokrasiyi ve iç barışı boğan korkulara ve güvensizliklere gerek yok. Kendi yurttaşlarından korkan bir yönetim anlayışına son vermeliyiz. Birbirimize güvenerek ve birbirimize şans tanıyarak, en önemlisi de birbirimize yüreklerimizden tutunarak ülkemizi esenliğe kavuşturabiliriz.

Burada herkese çağrıda bulunuyorum: Geliniz birbirimizden korkmayalım. Farklılıklarımız güzelliklerimizdir. Gelin el ele verip ülkemizi farklı renkleri ve çiçekleri olan tam bir "demokrasi bahçesi"ne çevirelim.

Değerli Arkadaşlar,

Türkiye'de barışı savunan ve barışı gerçekleştirmek isteyen bir partinin temsilcileriyiz.

Türkiye'de barışı kalıcılaştırmak isteyenlerin öncelikle kendi içlerinde barışık olmaları gerekiyor.

Tüm yurtseverlere ve demokrat çevrelere sesleniyorum: Geliniz ufak ayrılıklarımızı ve kaygılarımızı bir tarafa bırakalım. HADEP çatısı altında buluşup gücümüzü birleştirelim. Demokrasi, insan hakları ve barış mücadelesinde kol kola yürüyelim.

Gün, birlik günüdür. Gün, demokrasi mücadelesi için hep birlikte HADEP çatısı altında saf tutma günüdür. Gün "büyük seferberlik" anlayışıyla "iktidara yürüme günü"dür.

Bir kez daha önemle vurgulamak isterim ki, HADEP asla ayrılıkçı ve bölücü bir parti değildir. HADEP birliğin ve beraberliğin sembolü bir partidir.


Değerli Arkadaşlar,

Bu anlayış doğrultusunda hareket ettiğimiz takdirde iktidar günlerimiz hiç de uzakta değildir. O günleri bugünden görebiliyorum. O yüzden 4. Olağan Kongremizi "İKTİDARA YÜRÜYÜŞ KONGRESİ" olarak ilan ediyorum. Kongremizin adına uygun bir siyasal duyarlılık içinde olmak her birimizin boynunun borcudur. Kongremizin adı "DEMOKRASİ, BİRLİK VE DE?İŞİM" şiarını taşıyor.

HADEP'in demokrasi anlayışı nettir: Biz bu ülkede yaşayan herkes için özgürlük istiyoruz. Herkes için insan hakları diyoruz. Biz özgür ve eşit yurttaşları olan Demokratik Bir Cumhuriyet'te yaşamak istiyoruz. De£gıs£imden korkmamak lazım diyoruz. Bize göre de£gıs£im, geçmişi veya kendini inkar temelinde olmadığı sürece, ilerleme için çok gerekli bir olgudur. Dünyanın demokratik değerler doğrultusunda de£gıs£ip dönüştüğü bir dönemde de£gıs£memekte ısrar, çağdışılıktır. Biz "süreklilik içinde de£gıs£im"den yana bir partiyiz. De£gıs£imi biz, kendimizi bütünüyle çağdaş demokratik normlar çerçevesinde şekillendirmek biçiminde anlıyoruz. Bizim parti olarak de£gıs£ime yüklediğimiz anlam budur. Bizler için demokrasi hayati önemi olan bir husustur.


Değerli Arkadaşlar,

Türkiye'nin bir büyük toplumsal barışa ihtiyacı vardır. Bunun için genel bir affı çok gerekli görüyoruz. Özellikle siyasi tutuklu ve hükümlüleri kapsayan ayrımsız bir genel affın toplumda çok büyük rahatlamalara neden olacağına inanıyoruz. Toplumun beklentisi asıl bu yöndedir.

Milletvekillerini, Leyla Zana'ları, Eşber Yağmurdereli'leri ayrı tutarak çıkarılacak bir affın, toplumsal barışa hizmet edeceğini düşünmüyoruz. Bize göre, toplumsal barış için mutlaka ayrımsız bir genel affa ihtiyaç vardır. Toplumsal gerginliğe yol açan ve sıkıntıları çoğaltan F Tipi Cezaevi uygulamasına geçilmemelidir. Gençlerimizin hapishanelerde açlık grevlerine girerek yaşamlarını yitirmelerini asla istemiyoruz. İdam cezası derhal kaldırılmalıdır.

Üniversitelerimizi birer özgür ve özerk bilim kurumlarına dönüştürelim. Üniversitedeki gençlerimizin kılık kıyafetiyle uğraşmaktan vazgeçelim.

Değerli Arkadaşlar,

Türkiye'nin en büyük eksikliklerinden biri de, hiç kuşkusuz "uzlaşma kültürü"nden yoksun oluşumuzdur. Uzlaşma yanlış anlaşılmamalıdır. Uzlaşma egemen olanların zayıf olanlara bir lütfu değildir. Bir tarafın kendini inkar ederek öteki taraf içinde erimesi değildir. DEMOKRATİK UZLAŞMA birbirinin eşiti olan birey ve toplulukların birbirlerini farklılıklarıyla kabul ederek birlikte bir dayanışma içerisinde olmalarıdır.

Biz HADEP olarak ülkemizin birliği ve esenliği adına DEMOKRATİK UZLAŞMA'yı çok gerekli görüyoruz.

Biz HADEP olarak sorun çözme yöntemi olarak, sadece demokrasiyi esas alıyoruz.

Biz DİYALOG'tan yanayız. Demokratik bir diyalojik anlayışla tüm sorunlarımızın üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz. O yüzden ısrarla DİYALOG diyoruz. Diyalog konusunda önyargımız yok. Herkesle ve her kesimle sorunlarımızın çözümü için diyaloga açık olduğumuzu özellikle vurgulamak istiyorum. Kapımız ve gönlümüz herkese açıktır.

Değerli Arkadaşlar,

Kongremizin "iktidara yürüyüş süreci"nde bir dönüm noktası oluşturduğuna inanıyorum.

Göreceksiniz, bu kongreden partimiz çok daha güçlenerek çıkacaktır. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Sizlere önümüzdeki süreçte iktidar vaat ediyoruz. Sizden de birlik ve beraberliğinizi koruyarak daha çok çalışmanızı bekliyoruz. Partimizi 4. Olağan Kongreye kadar başarıyla getiren başta Sayın Genel Başkan Ahmet Turan Demir ve tüm yönetici arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyor, Demokratik bir Türkiye dileğiyle hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum

26.11.2000