Sayın Ahmet Necdet SEZER
Cumhurbaşkanı


Takdir edersiniz ki, ülkemizde yaşanan önemli toplumsal sorunlardan birini de cezaevi sorunu oluşturmaktadır.

12 Eylülden bu yana cezaevlerinde yaşanan olaylar tam bir trajediye dönüşmüş bulunmaktadır. Devletin güvencesi altında bulunan cezaevlerinde onlarca insan, ölüm oruçları nedeniyle geçmiş yıllarda olduğu gibi bugün de en temel insan haklarının başında gelen yaşam haklarını yitirmek üzeredirler.

F tipi cezaevi uygulaması, boyutunun nerelere varacağı belli olmayan yeni toplumsal gerilimler yaratacak bir özellik arz etmektedir.

Demokratikleşme yolunda olan ülkemizde, toplumsal barışı zedeleyecek ve toplum vicdanında derin izler bırakacak bir yaklaşımdan uzak durulması gerektiği inancındayız. Soruna demokratik hoşgörü ve olgunlukla çözüm bulunmalıdır.

Avrupa standartlarında bir demokrasi anlayışını yakalamaya çalıştığımız bir dönemde, kendi vatandaşlarının ölüm oruçlarında yaşamlarını yitirmelerine bile bile göz yuman bir politika sergilemek, Türkiye'nin çıkarlarına da uygun değildir.

Toplumsal barış için bir “genel af”ın kamuoyu ve parlamentomuzun gündemine girdiği bir süreçte ölüm oruçlarının önüne geçmek, sağduyulu her vatandaşın da istemidir.

Yeni yüzyılın demokratik değerleriyle bütünleşmeye yöneldiğimiz tarihsel bir dönemde, Türkiye kendi vatandaşlarıyla kavgalı bir ülke görünümünden kurtarılmalı; eşitlik ve adalet ilkesine uygun toplumsal barışı ve uzlaşmayı sağlamaya dönük af projesi, tutuklu ve hükümlü vatandaşlarımız arasında hiçbir ayırım yapılmaksızın gerçekleştirilmelidir.

Hiç kuşkusuz ayrımsız genel af, vatandaşların adalet duygusunu da tatmin edecektir.

Başta cezaevlerindeki ölüm oruçlarının yeni acılara neden olmadan bir an evvel diyalog yoluyla sona erdirilmesi ve ayrımsız bir genel af için gerekli duyarlılığı göstereceğinize olan inancımı belirtir saygılar sunarım. 05.12.2000

06.12.2000
Murat Bozlak
HADEP Genel Başkanı