Değerli Basın Mensupları,

12.11.2000 tarihinde HADEP Genel Merkezinde HADEP'li Belediye Başkanlarının katılımıyla yapılan 4. Olağan Büyük Kongre hazırlık toplantısında Avrupa Birliği Katılım Ortaklığı Belgesi de değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda bu açıklamanın yapılması kararlaştırılmıştır.

Öncelikle belirtmek gerekir ki Katılım Ortaklığı Belgesinin hazırlanmış olması AB'ye üyelik konusunda önemli bir adım olarak değerlendirilmiştir.

Yine Katılım Ortaklığı Belgesinin içeriği genel olarak olumlu değerlendirilmektedir. Zira gerek kısa vadeli tedbirler gerekse de orta vadeli olarak ifade edilen hususlar Türkiye'nin ihtiyacı olan ve partimizin de savunduğu düşünceleri içermektedir. Düşünce özgürlüğü, demokratikleşme, işkencenin önlenmesi, insan haklarına saygı, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, idam cezasının kaldırılması, anadilde eğitim ve yayın hakkı, kültürel haklar, sivil örgütlerin güçlendirilmesi, MGK'de sivil sayısının arttırılması ve danışma kurulu durumuna getirilmesi, enflasyonun düşürülmesi, Yerel Yönetimler Reformu, bölgeler arası farklılıkların giderilmesi, OHAL'in kaldırılması gibi hedefler Türkiye'yi çağdaş demokratik bir ülke standartlarına taşıma konusunda önemli bir gelişme olacaktır.

Ancak önceliklerin belirlenmesi konusunda bazı hatalar ve eksikliklerin olduğu gözlemlenmiştir. Örneklemek gerekirse idam cezasının ve OHAL'in kaldırılmasının kısa vadeli hedefler içerisinde yer almamasını bir hata olarak görüyoruz. Aynı şekilde Kürt sorununun Türkiye'nin en önemli sorunu olmasına ve yine bu sorundaki çözümsüzlüğün AB'ne üyelik konusunda en önemli engel teşkil edecek olmasına karşın bu konunun isim olarak belgede hiç yer almamış olması eksikliktir. Ama belgede adı anılmamasına karşın Kürt Sorunun çözümüne ilişkin önemli açıklamalar yer almaktadır.

Sonuç olarak bazı eksiklikler içermesine karşın AB Katılım Ortaklığı Belgesinin hazırlanmış olması ve hükümetin belgeye olan yaklaşımı olumlu görülmektedir. Ancak olumlayan beyanlarla yetinilmeyip gereklerinin yerine getirilmesine ilişkin çalışmaların hiç zaman yitirilmeden başlatılması gereği ifade edilmiştir.

Saygılarımızla


Feridun Çelik
Diyarbakır Büyükşehir
Belediye Bşk.


Abdullah Akın
Batman Belediye Bşk.

M. Selim Özalp
Siirt Belediye Başkanı


Şahabettin Özarslaner
Van Belediye Başkanı


Feyzullah Karaaslan
Bingöl Belediye Başkanı

Hüseyin Ümit
Hakkari Belediye Bşk.


Hüseyin Yılmaz
Ağrı Belediye Bşk.

Mukaddes Kubilay
D.Beyazıt Belediye Bşk.


Ayşe Karadağ
Derik Belediye Bşk

Cihan Sincar
Kızıltepe Belediye Bşk.


İhsan Çelik
Patnos Belediye Bşk.

Mehmet Yaşık
K.Dikili Belediye Bşk.Abuzer Bektaş
Kömür BldBşk.


Ahmet Gedik
Savuca Belediye Bşk.

Salih Kömür Belediye
Bismil Belediye Bşk.


Zülküf Emirganoğlu
Ergani Belediye Bşk.

Zeki Çelik
Silvan Belediye Bşk.

Cabbar Leygara
Bağlar Belediye Bşk.


Remzi Azizoğlu
Yenişehir Belediye Bşk.


Cezayir Serin
Suriçi Belediye Bşk.

M.Can Tekin
Kayapınar Belediye Bş.


Şefik Türk
Fabrika Belediye Bşk.

Hatem İke
Yüksekova Belediye Bşk.

Ferman Özer
Şemdinli Belediye Bşk

Fadıl Türk
Akdeniz Belediye Bşk.

Raşit Güleryüz
Asarlık Belediye Bşk.

Hüsnü Tur
Mazıdağı Belediye Bşk

Mehmet Tanhan
Nusaybin Belediye Bşk.

M.Nasır Aras
Bulanık Belediye Bşk.


M.Tahir Kahramaner
Malazgirt Belediye Bşk.


Nezir Gülcan
Kurtalan Belediye Bşk.

Nahsan Ercan
Suruç Belediye Bşk.

Emrullah Cin
Viranşehir Belediye Bşk

Mehmet Güner
Y.Göklü Belediye Bşk.


M. Salih Haktan
Özalp Belediye Bşk.


Muhammed Aslan
Bostaniçi Belediye Bşk

13.11.2000