BASINA VE KAMUOYUNA

Şırnak’ta “Şırnak Kanunları” ile parti çalışmalarımız engellenmeye devam ediyor. Şırnak İl Örgütünden sonra şimdi de Cizre İlçe Örgütümüzün faaliyetleri komplolarla engellenmeye çalışılıyor.

Partimiz, temel yaklaşımlarından olmakla birlikte, son bir buçuk yılda geliştirilen barış ve demokratikleşme sürecinin yarattığı siyasal atmosferle daha da derinleştirdiği perspektifle Türkiye partisi olmayı ve Türkiye'nin her tarafında örgütlenmeyi önüne hedef olarak koymuştur.

Bu çerçevede diğer illerde olduğu gibi 1995 ve 1999 seçimlerinde birinci parti olmamıza rağmen, anti-demokratik ortam ve uygulamalardan dolayı örgütlenemediğimiz Şırnak ilinde de örgütlenme çalışmalarına başladık. Ancak bu çalışmalar, olumlu bir ortam olmasına rağmen Şırnak’taki “özel uygulamalar”la bir yıl süre ile engellendi. Partiye yönetici olacak ve ya binasını partiye kiraya verecek insanlar “başlarına gelecekleri, görecekleri” konusunda sürekli tehdit edildi.

Bütün bu uygulamalara rağmen bir yıllık bir gecikmeden sonra İl Örgütümüz kuruldu. Ancak HADEP’i Şırnak’ta engellemeyi kendilerine önemli bir görev olarak koyanların çabaları, İl Örgütümüz kurulduktan sonra da devam etti. İl örgütümüzün kurulmasından kısa bir süre sonra, İl Başkanımız Resul Sadak ve İl Yöneticilerimiz, Batman İl Kongresi dönüşünde Düzova Jandarma Karakolu’nca gözaltına alındılar. Yaklaşık 10 günlük bir gözaltından sonra polise göre “evinde”, jandarmaya göre ise “arabada bulunan silahlar” dan dolayı tutuklandılar. Böylece Şırnak HADEP İl Örgütü kendilerince bertaraf edilmiş oldu.

Şimdi de kısa bir süre önce ataması yapılan Cizre ilçe örgütüne karşı aynı oyun sahnelenmeye çalışılıyor. Cizre İlçe Başkanımız Mehmet DİLSİZ,10 günden beri takip edilmekte ve bu işi bırakması istenilmektedir. Aksi halde geçimini sağladığı pamuk tarlasının yakılacağı, başlarına başka kötü şeylerin geleceği şeklinde sürekli tehdit edilmiştir. Bu tehdit ve engellemeler yetmeyince 15.10.2000 tarihinde İlçe Başkanımız Mehmet Dilsiz’in evi jandarma tarafından basılarak 4 saat arama yapılmış daha sonra da “yasa dışı doküman” bulundurduğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştır.

Cizre İlçe Başkanımızın evinin bulunduğu bölge, emniyetin görev alanında olmasına rağmen, ev baskınının jandarma tarafından yapılması düşündürücüdür. İlçe Başkanımızın sağlığından ve kendisine de Şırnak İl Başkanımıza karşı kurulan komplonun bir benzerinin uygulanmasından endişe ediyoruz.

Çatışma ve şiddet ortamı döneminden bildiğimiz ve tanıdığımız bu yöntemlerin, ne ülkemize ne halkımıza ne de sahiplerine bir yarar getirmeyeceği artık bilinmelidir. “Şırnak olayları” döneminde Şırnak Tugay Komutanı Mete Sayar’ın yardımcılığını yapan şimdiki Tugay Komutanı Yavuz Ertürk’ün bu uygulamaları bizden daha iyi bildiğini düşünüyoruz. Bu uygulamaların, kendilerini yasama ve yürütmenin yerine koyanların belirlediği “Şırnak Kanunları” çerçevesinde yürütüldüğü açıktır. Tüm Türkiye’de bu ülkeyi gerçekten seven herkesin barış ve demokrasi için çaba harcadığı bir dönemde Sayın Yavuz Ertürk’ün bu uygulamaları devam ettirmesi düşündürücüdür. Acaba Şırnak’ta OHAL’in kaldırılması, barışçıl ve demokratik bir ortamın gelmesi kendisine neyi kaybettirecek?..

Biz Sayın İçişleri Bakanı’nı ve diğer yetkilileri, bu yasa dışı uygulamalara son verilmesi için müdahale etmeye,”Şırnak Kanunları”na son vermeye çağırıyoruz. İlçe Başkanımızın derhal serbest bırakılmasını istiyor ve tüm kamuoyunu Şırnak ve benzeri özel uygulamalara karşı duyarlı olmaya çağırıyoruz.

17.10.2000
MAHMUT ŞAKAR
HADEP Genel Sekreteri