BASINA VE KAMUOYUNA

Sonbaharda politik sıcak günler yaşanacağı biliniyordu. Ancak biraz erken başladı. Sorunları karmaşık ve yoğun olan ülkemizde böyle olması doğaldır. Sorunlarını sürekli erteleyen bir alışkanlık da buna yardım etti.

Cezaevleri ağzına kadar dolu. Çağdaş olmayan yaşam biçimi ve demokratik yoldan hak arama güçlüğü her gün suç işletti. Baskıcı yöntemlerin ve çeteleşmelerin devlette ve özel yaşamdaki uzantıları giderek arttı. Ceza yasasının de£gıs£imi bir türlü ele alınmadı. Meclis rutin işlerle uğraşmayı “çok çalışma” saydı. Tüm kesimlerin beklediği af yasası rafa kaldırıldı.

Demokratikleşme, insan hakları ve düşünce özgürlüğü yalnız dillerde. Hükümetin ve bürokrasinin bir bölümü ve bazı kurumlar de£gıs£ime, yeniden yapılanmalara direngen. Avrupa Birliği’ne katılım için uyum sağlanamıyor. Neredeyse AB bize uyan de£gıs£imlere girişsin denecek.

Ülke ve dünyadaki gelişmeler siyasi yaşamı hızla etkiliyor. Siyasi partiler bunun sancılarını çekiyor. Tüm sosyal ve siyasal yapılar çağdaşlaşmayı bekliyor.

Partimiz de bu gerçeğin ve bu koşulların partisi. Derin acılar yaratan şiddet ortamı, partimizin demokratik bir ortamda çalışmasını büyük ölçüde engelledi. Baskılar en çok HADEP’e uygulandı. Bunun sonuçları demokratikleşme işleyişimize yansıdı. Şiddetin durması ve göreceli barış ortamı, en çok partililerimizi ve partimizi etkiledi. Ancak restorasyonun bir süreç olduğunu da biliyoruz.

Demokrasiden yana sivil örgütler, sosyal demokrat ve sosyalist partiler demokratikleşmeye büyük ivme kazandıramadılar. İktidarların yapısı büyük engel. Partimiz bu çevrelere ve herkese seslenerek birlikte demokrasi mücadelesi yürütmek istedi. Kabul etmek gerek, gereken sıcak ilgi bulunamadı. Önyargılar ve iktidarların baskıları insanları bir ölçüde çekingen yaptı. De£gıs£imin kaçınılmazlığı, barış ve demokratikleşme son dönemde çokça dile getiriliyor. Bunu en çok da biz yapıyoruz. Bu gereği en çok HADEP duydu. Bu nedenle eksiksiz yapmak istedik. Kürt kimlik sorununu demokratikleşmenin merkezinde gören anlayışımızla, uzun bir süreçte ve herkesle birlikte bize de büyük görevlerin düştüğünün bilincindeyiz.

Kongreler dönemini yaşıyoruz. Sona yaklaştık sayılır. Kasım ayında da büyük kongremizi yapacağız. Kongremiz ülke sorunlarının en verimli şekilde tartışıldığı, de£gıs£im yollarının istendiği bir kongre olacaktır. Bu nedenle biz Hadep’ iler dışımızdaki demokrasi istemlerini birlikte hareket etmeye, yardımlaşmaya ve dayanışmaya çağırıyoruz.

Son bir yıl, demokrasi cephesindeki dağınıklığı giderici siyasi çalışmalar yürüten DEMOKRASİ GİRİŞİM HAREKETİ kuruldu. Moral ve anlayış olarak kendileriyle işbirliği gereği duyduk. De£gıs£ik siyasi ortamlardan gelen aydın, sanatkar, yazar ve serbest meslek sahibi olan bu arkadaşların geçmişlerinde büyük çabalar var. Yeni bir siyasi yapılanma ile Türkiye’deki bu dağınıklığı gidermeyi istediklerini biliyorduk. Çalışmalarına büyük değer verdik. Yakınlık duyduk. Ancak günümüzde böyle bir yapıyı oluşturmak, şimdilik zor. Gelecek dönemin beklentisi. Ama Demokrasi Girişim Hareketi ülke sorunlarına ilişkin ciddi çalışmalar yaptı ve bölge toplantıları gerçekleştirdi. Kürt sorununun barışçıl ve demokratik çözümü, Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, yerel yönetimler, demokratikleşme, globalleşme sorunları başta olmak üzere yeni projeler ürettiler. Bunlardan basına yansıdığı kadarıyla ve zaman zaman gerçekleştirdiğimiz görüşmelerle haberdar oluyorduk.

Geldiğimiz yeni dönemde çalışmaların ve kadroların birlikteliğinin gereğine inanıyoruz. Partimiz de geçmişte de£gıs£ik nedenlerle aydın kadrolarla iyi bir dayanışma içine giremedi. Bu eksikliği partimizin ve aydın kadroların duyduğuna inanıyoruz. Bunu giderek yeniden yapılanmada verimlilik sağlamalıyız diye düşünüyoruz. Demokrasi Girişim Hareketi’nin yaptığı son toplantılarda çalışmalarını partimiz HADEP ile birleştirme eğilimini öne çıkardıklarını memnuniyetle öğrendik.

Kongremize bu anlayışın yansıması de£gıs£ime, barışa ve yaşanan acıların giderilmesine katkıları olacağı için memnunuz. Dileğimizin de£gıs£ik birey ve gruplarca da paylaşılması umudundayız.

22.09.2000
Ahmet Turan DEMİR
HADEP Genel Başkanı