CUMHURBAŞKANINI KUTLUYORUZ

Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer hükümetin hazırladığı, 657 sayılı yasaya tabi olan kamu çalışanlarının meslekten ihracıyla ilgili kanun hükmündeki kararnameyi hükümete iade etmekle hukuka uygun bir davranış göstermiş ve aynı zamanda kararnameden doğrudan etkilenecek olan yüz binlerce kamu çalışanı başta olmak üzere, kamuoyunun beklentilerini de boşa çıkarmamıştır.

Kararname imzalanmış olsaydı; iş güvenliği hiçbir zaman yeterince varolmayan memurlar, keyfi uygulamalara, partizanca davranışlara maruz kalacak ve büyük sıkıntılar çekeceklerdi.

Kararnamenin reddedilmiş olmasında hükümetin ve kanunsuzlukları savunanların da ders çıkarmaları gerekir. Herkesin her yönüyle demokratik açılımların, devletin ve toplumun demokratikleştirilmesinin beklentisi içinde olduğu bu süreçte yeni yeni antidemokratik kurallar getirmenin problemleri artırmaktan başka bir işe yaramayacağı bilinmelidir.

Hükümetin yapması gerekenler; memurlara en başta grevli, toplu sözleşmeli sendika hakkını vermek, ekonomik durumlarını düzeltmeye yönelik tedbirler almak, düşüncelerini özgürce ifade edebilmelerinin ve siyaset yapmalarının önündeki engelleri kaldırmak olmalıdır.

Sayın Cumhurbaşkanının bu kararnameyi reddetmesi ve daha önceki rektör atamalarıyla ilgili tutumu, önümüzdeki dönemde ülkemizin demokratik açılımlarına önemli katkılar sağlayacağına olan inancımızı güçlendirmiştir. Olumlu girişimlerinin her zaman destekçisi olacağız.

08.08.2000
Ahmet Turan DEMİR
HADEP Genel Başkanı