BASINA VE KAMUOYUNA

Memurların meslekten atılmasına ilişkin hazırlanan Kanun Hükmündeki Kararnamenin, insan haklarına ve hukuka aykırı siyasi saiklerle yapıldığı kamuoyu tarafından bilinmektedir. Zira KHK'nin gerekçesindeki içerik bu görüşü kanıtlamaktadır.

Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi birisini değiştirmek isteyen memur hakkında cezai takibat yapılmadan, iki müfettişin kanaat raporuna dayanarak meslekten atılması kararı verilmesi, telafisi olanaksız ağır ve keyfi bir cezadır. Bu uygulama beraberinde memurlar arasında ihbarcılığı da getirecektir.

Kesinleşmiş mahkeme kararıyla kanıtlanmayan herhangi bir suç iddiasından ötürü memurun meslekten çıkarılması hukuk dışıdır. Zira pratikte de görüldüğü gibi, yıllarca hapis yatan memurların da yargılama sonucunda beraat ettikleri açıktır. Mahkeme sonuna kadar bazı hukuki önlemler alınabilir.

Ayrıca Cumhuriyetin niteliklerinin yorumu ve ihlal edilip edilmediğinin takdirinin de iki müfettişin kanaat raporuna bağlanması yargısız infaz niteliğindedir. Evrensel normlara da ne kadar uyulup uyulmadığı tartışma konusudur.

Devleti halk egemenliği üzerinde güçlü kılma eylemleri Hukuk Devletinden uzaklaşmadır. Dolayısıyla polis devleti düzenine yaklaşmadır.

Bu nedenle Hükümeti hukukiliğe çağırıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanının da bu hukuk dışı kararnameyi imzalamamasını diliyoruz.

31.07.2000
Hamit GEYLANİ
HADEP Genel Başkan Yardımcısı