BASINA VE KAMUOYUNA

Anavatan Partisi Genel Başkanı Sayın Mesut Yılmaz' ın dün, ANAP Grup toplantısında yaptığı konuşmayı parti olarak önemli buluyoruz.

İnsan Hakları, düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğünün sonuçları ve önündeki engellerin kaldırılması; devlet ve toplum ilişkilerinde adaletin gerçek anlamda sağlanmasının önemi, toplumu adil ve insanların gönüllerinde taht kurarak yönetmenin gerçekçi ve kalıcı olduğuna inanıyoruz.

Türkiye'nin önünü açacak olan idam cezasının kaldırılması yönünde çabaların yetersizliği, çağdışı parti kapatmaları üzerinde siyaset yapma devrinin sona erdirilmesinin zamanı geldiğine katılıyoruz.

Türkiye'nin temel sorunu olarak kendi iç reformunu gerçekleştirip, demokratik Avrupa ile bütünleşmesi olarak konulması ve içe kapanmanın tehlikelerine vurgu yapılması, esas sorunu doğru belirlemedir.

Şu ana kadar yaşanan sürece bakıldığında, bunca umut ve söze rağmen Kopenhag kriterlerinin uygulanması ve Avrupa Birliği'ne giriş konusunda gösterilen engelleyici tutumlar, geleneksel çıkar çevrelerin hala güçlü olduğunu ortaya koymaktadır.

Sayın Yılmaz' ın konuşmasını bir bütün olarak olumlu buluyoruz. Kendisinin Diyarbakır'da yaptığı “Avrupa Birliği'nin yolu Diyarbakır'dan geçer” konuşmasının ve demokratik yaklaşımının bir devamı olarak görüyoruz.

Türkiye'nin önünü açacak demokratik reformların uygulanmasını savunuyor ve destekliyoruz. Siyasi Partilerin vazgeçilmezliği ekseninde, siyasi parti liderlerinin ve yöneticilerinin anti-demokratik, yasadışı yöntemlerle karalanmalarına ve siyaset dışı bırakılmalarına karşı çıktık ve demokrasiyi tüm parti ve şahıslar için savunduk.

Ön yargılardan uzak, sağduyulu bir yaklaşımla, Türkiye'nin gerçekliğini kavrayıp, ülkemizde yaşayan 65 milyon insanın toplumsal uzlaşması ve ülkenin demokratikleşmesi için siyasi parti ve liderlerine çok büyük görev düştüğünü,güncel gelişmeler bir kez daha kanıtlanmıştır.

Demokratik gelişme konusunda kalıcı, istikrarlı ve Türkiye'nin önünü açacak yaklaşımları Sayın Mesut Yılmaz dışında ki diğer siyasi parti liderlerinden de bekliyoruz. Çünkü, demokrasinin temel gücü olarak siyasal partilerin, ülkenin yakıcı sorunları konusunda suskun ve izleyici kalmayıp, demokratik çözümler üretmeleri onların tarihi görevleridir.

22 Haziran 2000
AHMET TURAN DEMİR
GENEL BAŞKAN