BASINA VE KAMUOYUNA

Günümüz dünyasında, insan temel hak ve özgürlükleri, büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde de konuya ilişkin tartışmalar, hız kazanmıştır.

Ancak, bir tarafta ülkenin demokratikleşmesi, toplumsal barış, yeniden yapılanma ve buna bağlı gelişmeler tartışılıp, birtakım gelişmeler yaşanırken; diğer taraftan bu gelişmeleri engelleyecek bazı sorunlar yaşanmaktadır.

Ülkemizin toplumsal ve siyasal istikrara ihtiyaç duyduğu bu süreçte bu konularda duyarlılık gösterilmesi, ülkenin geleceği açısından hayati önem taşımaktadır.

PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın sağlık durumu ile ilgili kamuoyuna yansıyan bilgiler, yaşadığı tecrit koşulları ve sağlıksız ortamın, temel insan hakları ve evrensel hukuk normlarıyla çeliştiğini göstermektedir.

Bu kaygıların giderilmesi için, tecrit koşulları kaldırılmalı, başka bir cezaevine nakledilmeli ve sağlık sorunları bir an önce giderilmelidir. Tutuklu ve hükümlülerin uluslar arası sözleşmelerle sahip oldukları haklar tanınmalıdır.

Bu taleplerin hayat bulması, ülkenin demokratikleşmesinin ve toplumsal barışın önünü açacaktır.

Biz HADEP gençliği olarak, yetkililerin duyarlı yaklaşımların sorunu çözeceğine inanıyor, kamuoyunu duyarlığa davet ediyoruz.

02.06.2000
Alican ÖNLÜ
HADEP Gençlik Kolları Genel Başkanı